European Union

Recruitment for first degree and full-time, long cycle Master`s studies

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

REKRUTACJA 2019/2020

| Aleksandra Thiede

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w PWSZ w Elblągu
rozpoczęła się
31 maja 2019 roku.

 

I TURA REKRUTACJI POTRWA DO 24 LIPCA 2019

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

  • od 31 maja 2019 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK
  • 4 lipca 2019 - termin przekazania przez OKE świadectw maturalnych do szkół średnich
  • 24 lipca 2019 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów do PWSZ w Elblągu
  • 26 lipca 2019 - przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej na ich indywidualne konta w systemie IRK
  • do 1 sierpnia 2019 należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów
  • 2 sierpnia - przekazanie kandydatom informacji o decyzji o przjęciu lub nieprzyjęciu na studia

Informacje dla CUDZOZIEMCÓW

Wykaz wymaganych dokumentów