European Union

Recruitment for second-cycle studies at PWSZ in Elbląg

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

REKRUTACJA DODATKOWA 2019/2020

| Aleksandra Thiede

27 lipca 2019 została uruchomiona REKRUTACJA DODATKOWA na studia w PWSZ w Elblągu.

19 września 2019 (g. 15.00) - upływa termin I ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ.

Kandydaci powinni do tego dnia: zarejestrować się w systemie IRK, zapisać się na preferowany kierunek studiów, dokonać opłaty rekrutacyjnej w wyskości 85 zł ( na indywidualny numer konta, który znajduję się w zakłdce "PŁATNOŚCI" oraz dostarczyć komplet dokumentów.

Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
  2. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię świadectwa dojrzałości - tylko dla kandydatów na studia I stopnia,
  3. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię dyplomu ukończenia studiów WRAZ Z SUPLEMENTEM - tylko dla kandydatów na studia II stopnia,
  4. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,

20 września 2019 nastapi rozstrzygnięcie I ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ.

 

 

! Jeśli pozostaną wolne miejsca na poszczególne kierunki studiów, planuje się uruchomienie II ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ, według poniższego harmonogramu:

17 pażdziernika 2019 (g.15.00) uplywa termin składania dokumentów i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

18 pażdziernika 2019 nastąpi rozstrzygnięcie II etapu rekrutacji dodatkowej.