Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

ZAKOŃCZYŁA SIĘ I TURA REJESTRACJI INTERNETOWEJ na STUDIA w PWSZ w ELBLĄGU

Wyniki znajdują się w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne" na kontach rekrutacyjnych kandydatów

 

 

28 LIPCA 2018 R. ROZPOCZĘŁA SIĘ

 II TURA REJESTRACJI INTERNETOWEJ

(REKRUTACJA DODATKOWA) na STUDIA w PWSZ w ELBLĄGU

 

  Do dnia 19 września 2018, godz.15.oo należy:


Dodatkowo:

- kandydaci niepełnosprawni: poświadczoną przez uczelnię kopię orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

- kandydaci na studia stacjonarne w grupie popołudniowej na specjalności: administracja bezpieczeństwa publicznego oraz ekonomika menedżerska: zaświadczenie o zatrudnieniu.

- wszyscy kandydaci: zaświadczenie lekarskie - kandydat na studia otrzyma skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej, na wybranym kierunku studiów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014.1144); oraz druk zaświadczenia. Badanie to można wykonać we wskazanej przez Uczelnię przychodni - bezpłatnie.

Rozstrzygnięcie drugiej tury nastąpi 20 września 2018 o godz. 15.oo

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia pojawi się na kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”