Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

 

 

UWAGA!!!

TRWA II ETAP REKRUTACJI DODATKOWEJ

 

  Do dnia 18 PAŹDZIERNIKA 2018, godz.15.oo należy:


Dodatkowo:

- kandydaci niepełnosprawni: poświadczoną przez uczelnię kopię orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,

- kandydaci na studia stacjonarne w grupie popołudniowej na specjalności: administracja bezpieczeństwa publicznego oraz ekonomika menedżerska: zaświadczenie o zatrudnieniu.

- wszyscy kandydaci: zaświadczenie lekarskie - kandydat na studia otrzyma skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole wyższej, na wybranym kierunku studiów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.08.2014 r. (Dz. U. 2014.1144); oraz druk zaświadczenia. Badanie to można wykonać we wskazanej przez Uczelnię przychodni - bezpłatnie.

 

Rozstrzygnięcie II ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ nastąpi 19 PAŹDZIERNIKA 2018 o godz. 15.oo

Informacja o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia pojawi się na kontach rekrutacyjnych kandydatów w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”