Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

REKRUTACJA DODATKOWA 2019/2020

| Aleksandra Thiede

27 lipca 2019 została uruchomiona REKRUTACJA DODATKOWA na studia w PWSZ w Elblągu.

19 września 2019 (g. 15.00) - upływa termin I ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ.

Kandydaci powinni do tego dnia: zarejestrować się w systemie IRK, zapisać się na preferowany kierunek studiów, dokonać opłaty rekrutacyjnej w wyskości 85 zł ( na indywidualny numer konta, który znajduję się w zakłdce "PŁATNOŚCI" oraz dostarczyć komplet dokumentów.

Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
  2. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię świadectwa dojrzałości - tylko dla kandydatów na studia I stopnia,
  3. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię dyplomu ukończenia studiów WRAZ Z SUPLEMENTEM - tylko dla kandydatów na studia II stopnia,
  4. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,

20 września 2019 nastapi rozstrzygnięcie I ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ.

 

 

! Jeśli pozostaną wolne miejsca na poszczególne kierunki studiów, planuje się uruchomienie II ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ, według poniższego harmonogramu:

17 pażdziernika 2019 (g.15.00) uplywa termin składania dokumentów i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

18 pażdziernika 2019 nastąpi rozstrzygnięcie II etapu rekrutacji dodatkowej.