Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

KONIEC REKRUTACJI LETNIEJ W PWSZ W ELBLĄGU

| Aleksandra Thiede

17 października (g. 15.00) upływa termin skladania dokumentów w II etapie rekrutacji dodatkowej. 18 pżdziernika nastąpi rozstrzygnięcie tego etapu rekrutacji oraz przekazanie kandydatom wyników.

Rekrutacja zimowa na kierunek STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE wkrótce!