Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

I TURA REKRUTACJI NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

| Aleksandra Thiede

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu prowadzi nabór kandydatów na studia I i II stopnia na rok akademicki 2018/2019.

Uczelnia oferuje studia licencjackie, inżynierskie oraz studia II stopnia (uzupełniające) kończące się tytułem magistra.