Unia Europejska

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie w PWSZ w Elblągu

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Aktualności

Ogólne

REKRUTACJA DODATKOWA 2019/2020

| Aleksandra Thiede

27 lipca 2019 została uruchomiona REKRUTACJA DODATKOWA na studia w PWSZ w Elblągu.

19 września 2019 (g. 15.00) - upływa termin I ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ.

Kandydaci powinni do tego dnia: zarejestrować się w systemie IRK, zapisać się na preferowany kierunek studiów, dokonać opłaty rekrutacyjnej w wyskości 85 zł ( na indywidualny numer konta, który znajduję się w zakłdce "PŁATNOŚCI" oraz dostarczyć komplet dokumentów.

Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
 2. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię świadectwa dojrzałości - tylko dla kandydatów na studia I stopnia,
 3. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię dyplomu ukończenia studiów WRAZ Z SUPLEMENTEM - tylko dla kandydatów na studia II stopnia,
 4. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,

20 września 2019 nastapi rozstrzygnięcie I ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ.

 

 

! Jeśli pozostaną wolne miejsca na poszczególne kierunki studiów, planuje się uruchomienie II ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ, według poniższego harmonogramu:

17 pażdziernika 2019 (g.15.00) uplywa termin składania dokumentów i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

18 pażdziernika 2019 nastąpi rozstrzygnięcie II etapu rekrutacji dodatkowej.

 

 

 

CZAS NA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW Z I TURY

| Aleksandra Thiede

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA (DOT. I TURY REKRUTACJI) ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 26 LIPCA ZOSTANIE WYSŁANA INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA STUDIA. PO OTRZYMANIU TEJ INFORMACJI KANDYDACI POWINNI DOSTARCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW - W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE : DO 1 SIERPNIA 2019 (DO G. 15.00).

Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
 2. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię świadectwa dojrzałości - tylko dla kandydatów na studia I stopnia,
 3. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię ukończenia studiów - tylko dla kandydatów na studia II stopnia,
 4. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, ( w późniejszym terminie, maksymalnie do 19.09.2019)

 

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

| Aleksandra Thiede

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w PWSZ w Elblągu
rozpoczęła się
31 maja 2019 roku.

 

I TURA REKRUTACJI POTRWA DO 24 LIPCA 2019

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • od 31 maja 2019 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK
 • 4 lipca 2019 - termin przekazania przez OKE świadectw maturalnych do szkół średnich
 • 24 lipca 2019 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów do PWSZ w Elblągu
 • 26 lipca 2019 - przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej na ich indywidualne konta w systemie IRK
 • do 1 sierpnia 2019 należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów
 • 2 sierpnia - przekazanie kandydatom informacji o decyzji o przjęciu lub nieprzyjęciu na studia

Informacje dla CUDZOZIEMCÓW

Wykaz wymaganych dokumentów