Obiekt pomyślnie zmodyfikowany

Rekrutacja na studia -- pomoc

Warunki i tryb dodatkowej rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2017/2018

 

KROK I - REJESTRACJA INTERNETOWA

Kandydat rejestruje się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl i wprowadza wymagane przez system dane. Każdy kandydat na studia, aby zarejestrować się i wypełnić formularz rekrutacyjny może skorzystać z komputera udostępnionego przez Uczelnię.

 

KROK II - DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW 

Wymagane dokumenty kandydat dostarcza do Punktów Rekrutacyjnych lub wysyła listem poleconym:

  • podanie - wypełnione i podpisane (wygenerowane na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl),
  • poświadczoną przez uczelnię kopię świadectwa dojrzałości,
  • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu tożsamości,
  • aktualną kolorową fotografię zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie lekarskie - do 22 września 2017, więcej informacji tutaj

Ponadto kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)  zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

 

KROK III - OPŁATA REKRUTACYJNA

Kandydat powinien dokonać wpłaty (85 zł) za postępowanie rekrutacyjne na specjalne konto Uczelni. Numer konta jest indywidualny tzn. generowany automatycznie dla każdego kandydata po zalogowaniu się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl. Numeru rachunku nie należy przekazywać innym kandydatom ani nie korzystać z numerów rachunków przekazanych przez osoby trzecie. Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, że podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.