European Union

This page contains general information. Select a registration to see information connected to this registration.

select registration

News

General

INFO dla kandydatów na I i II stopień kierunku LOGOPEDIA

| Aleksandra Thiede

Dodatkowym warunkiem przyjęcia na kierunek Logopedia jest pozytwne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej oceniającej sprawności artykulacyjne kandydata.

Terminy rozmów dla poszczegolnych tur rekrutacji poniżej:

I TURA (29.05 -31.08.2020): rozmowa dnia 28.08.2020, o godzinie każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie droga mailową;

II TURA (3.09 -14.09.2020): rozmowa dnia 14.09.2020, o godzinie każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie droga mailową;

III TURA (16.09 -16.10.2020): rozmowa dnia 12.10.2020, o godzinie każdy kandydat zostanie poinformowany indywidualnie droga mailową;

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbęda się w Instytucie Pedagogiczno-Językowym , ul. Czerniakowska 22 w sali nr 16.

 

 

KOMUNIKACJA Z KANDYDATAMI NA STUDIA

| Aleksandra Thiede

 

KOMUNIKACJA Z KANDYDATAMI NA STUDIA

zalecenia związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu i pracownikom uczelni należy ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt bezpośredni kandydatów ze sobą i przedstawicielami Uczelni na jej terenie. Komunikacja z kandydatami powinna być prowadzona w formie elektronicznej (wideokonferencyjnej lub telefonicznej).

 

Zachęcamy do kontaktu:

 

- telefonicznego: Biuro Informacji Rekrutacyjnej (55 6290554) lub Instytutowymi Komisjami Rekrutacyjnymi: Instytut Politechniczny: 55 6290601, Instytut Ekonomiczny (55 6290651, 556290660), Instytut Pedagogiczno-Językowy: 55 629 0700, 691464820, Instytut Informatyki Stosowanej: 55 6290751)

 

- poprzez platformę IRK – zadawanie pytań

 

- za pośrednictwem messengera (m.me/pwszelblag)

 

REKRUTACJA 2020/2021

| Aleksandra Thiede

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 rozpoczęła się 29 maja 2020 roku. Zapraszamy!

REKRUTACJA ZIMOWA NA STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE ZAKOŃCZONA

| Aleksandra Thiede

Z dniem 20 lutego zakonczyła się rekrutacja zimowa na STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE w Instytucie Ekonomicznym. Zapraszamy na kolejną rekrutację, która rozpocznie się już 29 maja 2020 roku!

REKRUTACJA ZIMOWA 2020

| Aleksandra Thiede

Trwa elektroniczna rejestracja kandydatów w ramach REKRUTACJI ZIMOWEJ 2020. Nabór zimowy dotyczył będzie studiów II stopia na kierunek: STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE. Składnanie dokumentów do 20 lutego 2020. Studia dostępnie również w formie stacjonarnej - popołudniowej (bezpłatne). Zapraszamy!

KONIEC REKRUTACJI LETNIEJ W PWSZ W ELBLĄGU

| Aleksandra Thiede

17 października (g. 15.00) upływa termin skladania dokumentów w II etapie rekrutacji dodatkowej. 18 pżdziernika nastąpi rozstrzygnięcie tego etapu rekrutacji oraz przekazanie kandydatom wyników.

Rekrutacja zimowa na kierunek STUDIA MENADŻERSKO-PRAWNE wkrótce!

 

RUSZYŁA II TURA REKRUTACJI DODATKOWEJ

| Aleksandra Thiede

Od 23 września do 17 października 2019  potrwa II tura rekrutacji dodatkowej dla kierunków, na które zostały jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy bezpośrednio do dziekanatów instytutowych wraz z dokumentami (podanie o przyjęcie na miejscu).  Więcej informacji w dziekanatach.

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ

| Aleksandra Thiede

20 września br na kontach kandydatów dodatkowej Rekrutacji pojawią się wyniki. Od 23 września przewidujemy otworzenie II etapu rekrutacji dodatkowej na kierunki, na które pozostaną wolne miejsca! Zapraszamy!

REKRUTACJA DODATKOWA 2019/2020

| Aleksandra Thiede

27 lipca 2019 została uruchomiona REKRUTACJA DODATKOWA na studia w PWSZ w Elblągu.

19 września 2019 (g. 15.00) - upływa termin I ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ.

Kandydaci powinni do tego dnia: zarejestrować się w systemie IRK, zapisać się na preferowany kierunek studiów, dokonać opłaty rekrutacyjnej w wyskości 85 zł ( na indywidualny numer konta, który znajduję się w zakłdce "PŁATNOŚCI" oraz dostarczyć komplet dokumentów.

Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
 2. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię świadectwa dojrzałości - tylko dla kandydatów na studia I stopnia,
 3. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię dyplomu ukończenia studiów WRAZ Z SUPLEMENTEM - tylko dla kandydatów na studia II stopnia,
 4. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,

20 września 2019 nastapi rozstrzygnięcie I ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ.

 

 

! Jeśli pozostaną wolne miejsca na poszczególne kierunki studiów, planuje się uruchomienie II ETAPU REKRUTACJI DODATKOWEJ, według poniższego harmonogramu:

17 pażdziernika 2019 (g.15.00) uplywa termin składania dokumentów i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

18 pażdziernika 2019 nastąpi rozstrzygnięcie II etapu rekrutacji dodatkowej.

 

 

 

CZAS NA DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW PRZEZ KANDYDATÓW Z I TURY

| Aleksandra Thiede

ELEKTRONICZNA REJESTRACJA (DOT. I TURY REKRUTACJI) ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 26 LIPCA ZOSTANIE WYSŁANA INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA STUDIA. PO OTRZYMANIU TEJ INFORMACJI KANDYDACI POWINNI DOSTARCZYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW - W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE : DO 1 SIERPNIA 2019 (DO G. 15.00).

Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane przez elektroniczny system rekrutacji),
 2. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię świadectwa dojrzałości - tylko dla kandydatów na studia I stopnia,
 3. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię ukończenia studiów - tylko dla kandydatów na studia II stopnia,
 4. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania, ( w późniejszym terminie, maksymalnie do 19.09.2019)

 

 

 

REKRUTACJA 2019/2020

| Aleksandra Thiede

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w PWSZ w Elblągu
rozpoczęła się
31 maja 2019 roku.

 

I TURA REKRUTACJI POTRWA DO 24 LIPCA 2019

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • od 31 maja 2019 - uruchomienie elektronicznej rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK
 • 4 lipca 2019 - termin przekazania przez OKE świadectw maturalnych do szkół średnich
 • 24 lipca 2019 - upływa termin rejestracji elektronicznej kandydatów do PWSZ w Elblągu
 • 26 lipca 2019 - przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej na ich indywidualne konta w systemie IRK
 • do 1 sierpnia 2019 należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów
 • 2 sierpnia - przekazanie kandydatom informacji o decyzji o przjęciu lub nieprzyjęciu na studia

Informacje dla CUDZOZIEMCÓW

Wykaz wymaganych dokumentów