OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
  1. Przetwarzanie danych
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu studiów zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002. 926 z późn.zm.).
  2. Błędy danych
    Przyjmuję do wiadomości, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.