Najczęściej zadawane pytania

Gdzie można znaleźć ogólne zasady rekrutacji na PWSZ w Elblągu?

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej regulują uchwały Senatu PWSZ w Elblągu. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu można znaleźć na stronie internetowej www.pwsz.elblag.pl/rekrutacja.html

Mimo uzupełnienia wszystkich danych system rekrutacyjny nie pozwala zakończyć rejestracji on-line. Jaki popełniam błąd?

Najczęściej popełnianym błędem podczas wypełniana danych dotyczących wykształcenia w formularzu rejestracyjnym rekrutacji on-line jest pole - Instytucja wydająca świadectwo maturalne – w przypadku nowej matury instytucją wydającą świadectwo maturalne jest OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), a nie szkoła średnia do której uczęszczał kandydat. Należy z rozwijalnej listy w tym miejscu wybrać odpowiednią Komisję w zależności od miejsca zamieszkania.

Jak wydrukować podanie na studia?

Po wypełnieniu wszystkich danych w formularzu rejestracyjnym rekrutacji on-line. Proszę kliknąć w zakładkę moje konto, mniej więcej na środku strony znajduje się link: wydruk podań, po kliknięciu otworzy się dokument w PDF - podanie, które należy podpisać i dostarczyć do Punktu Rekrutacyjnego wraz z kompletem dokumentów.

Co to znaczy "nowa" i "stara" matura?

Termin "nowa" matura oznacza maturę zdaną od roku 2005. Wszystkie pozostałe roczniki maturalne to "stara" matura.

Dlaczego tak ważny jest właściwy wybór egzaminów maturalnych przez kandydata podczas rejestracji na studia?

Właściwy wybór egzaminów maturalnych jest w twojej gestii. Komisja Rekrutacyjna nie może wybrać egzaminów za Ciebie. Bez prawidłowego wyboru egzaminów maturalnych system nie przeliczy Twoich ocen.

Czy muszę dokonywać opłat na blankietach przelewu wygenerowanych przez system IRK?

Nie. Wpłaty/przelewu na konto można dokonać w dowolny wygodny dla kandydata sposób. Zdajemy sobie sprawę z tego, iż w dobie bankowości internetowej dokonywanie wpłat w placówce banku lub poczty jest niepotrzebnym utrudnieniem. Kandydat powinien jednak dołożyć wszelkich starań, aby zachować zgodność kwot, numerów kont i tytułu wpłaty z wygenerowanym blankietem wpłaty.

Na jakie konto powinnam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

Kandydaci wpłacają opłatę rekrutacyjną na różne konta. Wszystkie opłaty dotyczące rekrutacji należy wpłacać na numer podany na blankiecie przelewu generowanym przez system. Wygenerowany numer konta jest indywidualny i nie może być podawany innym kandydatom. Na podany numer rachunku należy wnosić jedynie opłaty rekrutacyjne! Z rachunku nie wolno korzystać po zakończeniu rekrutacji. Jedna opłata dotyczy wszystkich kierunków tego Instytutu.

Czy jeśli nie mam konta bankowego mogę dokonać przelewu z czyjegoś konta np. rodziców?

Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna, najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany z systemu IRK podczas rejestracji.

Wpłaciłam pieniądze na konto rekrutacyjne kilka dni temu, a na moim koncie nadal widnieje informacja o braku opłaty rekrutacyjnej. Czy system automatycznie poda informację o wpłacie, gdy dotrze ona na konto?

Proszę czekać cierpliwie na informację o wpłacie. Gdy tylko pieniądze zostaną zaksięgowane stosowny komunikat pojawi się na koncie kandydata w IRK. Przekazanie pieniędzy przelewem bankowym trwa około 3-4 dni, natomiast za pośrednictwem poczty nawet około 10 dni.

Pomimo zaksięgowania mojej wpłaty dalej widnieje czerwony napis "BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ". Co mam zrobić?

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy zarejestrowałeś się na kilka kierunków na różnych Instututach a opłata została złożona częściowo. Po zaksięgowaniu kwoty na koncie należy w swoim profilu przejść do opcji opłaty i przypisać swoją opłatę do odpowiedniego Instytutu. Na wszystkie kierunki wybrane w ramach jednego Instytutu obowiązuje jedna opłata.

W mojej miejscowości nie ma ulicy. Co powinienem wpisać w polu ulica?

W polu "ulica" kandydat wpisuje nazwę miejscowości, w której mieszka. 

Do jakiego lekarza mam się udać po zaświadczenie i czy jest specjalny druk, na którym powinno być wystawione?

Skierowanie na badania lekarskie oraz druk zaświadczenia lekarskiego otrzymasz W PUNKCIE REKRUTACYJNYM lub DZIEKANACIE. Badanie to można wykonać we wskazanej przez Uczelnię przychodni - bezpłatnie.

Co zrobić w przypadku wpłaty na niewłaściwy numer rachunku

Kandydat powinien się zgłosić osobiście z dowodem tożsamości i dowodem wpłaty w kwesturze - ul. Wojska Polskiego 1 pok. 212

Dlaczego w czasie rekrutacji napis "wybierz egzaminy na studia" sygnalizuje błąd?

Przyczyną tego typu zachowania systemu jest brak wyboru dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów. Należy wybrać krok pierwszy "uzupełnij swoje dane osobowe" i w zakładce wykształcenie zaznaczyć właściwą maturę. Jest to konieczne, aby poprawnie zakończyć proces rekrutacji.

Co zrobić w przypadku, gdy nie pamiętam swojego hasła?

Pamiętaj aby w trakcie rejestracji podać swój prawidłowy adres e-mail oraz pytanie pozwalające na przypomnienie hasła. W przypadku utraty hasła po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na wcześniej podane pytanie system prześle nowe hasło na twój adres e-mail.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć na uczelnię po zakwalifikowaniu na studia?

  • podpisane podanie o przyjęcie na wybrany kierunek, specjalność i formę studiów - wygenerowane przez system rekrutacji,
  • poświadczoną przez uczelnię kserokopię świadectwa dojrzałości
  • jedna aktualna fotografia zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie lekarskie - w terminie późniejszym (więcej informacji wraz z decyzją o przyjęciu na studia).
  • poświadczoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego

Ponadto kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)  zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

Czy dokumenty uprawniające do podjęcia studiów muszą zostać dostarczone osobiście?

Nie. Dokumenty można dostarczyć przez osoby trzecie. Należy pamiętać, że za date dostarczenia uważa się datę wpływu dokumentów do uczelni.