Rekrutacja na studia -- pomoc

Warunki i tryb dodatkowej rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w roku akademickim 2017/2018

 

KROK I - REJESTRACJA INTERNETOWA

Do dnia 20 lipca 2017 r. godz. 15.00 Kandydat rejestruje się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl i wprowadza wymagane przez system dane. Każdy kandydat na studia, aby zarejestrować się i wypełnić formularz rekrutacyjny może skorzystać z komputera udostępnionego przez Uczelnię.

Dodatkowo osoby (maturzyści z roku 2007 i wcześniejszych lat oraz maturzyści z lat 2008-2017, którzy nie podpisali na maturze zgody na przetwarzanie danych osobowych) dostarczają do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej właściwego instytutu kopię świadectwa dojrzałości.

 

KROK II - OPŁATA REKRUTACYJNA

Do dnia 20 lipca 2017 r. godz. 15.00 kandydat powinien dokonać wpłaty (85 zł) za postępowanie rekrutacyjne na specjalne konto Uczelni. Numer konta jest indywidualny tzn. generowany automatycznie dla każdego kandydata po zalogowaniu się na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl. Numeru rachunku nie należy przekazywać innym kandydatom ani nie korzystać z numerów rachunków przekazanych przez osoby trzecie. Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne spowoduje, że podanie nie będzie rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

21 lipca 2017 po godz. 15.00 przekazanie kandydatom informacji o zakwalifikowaniu się na studia lub o umieszczeniu na liście rezerwowej na ich indywidualne konta internetowe w systemie IRK

 

KROK III - DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW 

Do dnia 27 lipca 2017 r. godz. 15.00 kandydat dostarcza do Punktów Rekrutacyjnych lub wysyła listem poleconym poniższe dokumenty:

  • podanie - wypełnione i podpisane (wygenerowane na stronie internetowej https://irk.pwsz.elblag.pl),
  • poświadczoną (np. przez uczelnię lub szkołę macierzystą) kopię świadectwa dojrzałości,
  • poświadczoną (np. przez uczelnię lub szkołę macierzystą) kserokopię dowodu tożsamości,
  • aktualną kolorową fotografie zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • zaświadczenie lekarskie - więcej informacji tutaj

Ponadto kandydaci na studia stacjonarne prowadzone w grupie popołudniowej na specjalności Administracja bezpieczeństwa publicznego (na kierunku Administracja) oraz na specjalności Ekonomika menedżerska (na kierunku Ekonomia)  zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu.